Ti tỉ lần phim Hàn dính tranh cãi “nghèo giả trân dát hàng hiệu”, là sạn vô lý hay người xem thích soi mói tiểu tiết?

Nhà nghèo, cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu hàng hiệu Start Up do Suzy đóng chính là một trong

Read more